Administrator

БДП

СЪСТАВ НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯВОР АКЪЛДАШЕВ ЧЛЕНОВЕ: РАДОСЛАВ ПЕТРОВ инж. ДИМИТЪР ГОСПОДИНОВ инж. ЖИВКА ЦАЧЕВА МАРУСЯ НОВАЧЕВА – ШОПОВА ДОКУМЕНТИ: ГОДИШЕН ПЛАН-ПРОРАМА ЗА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНАГОДИШЕН ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНАМерки с цел подобряване безопасността на движение Приложение 1Приложение 2Приложение 3Приложение 4 Правила за безопасно движение по пътищатаТеория […]

БДП Read More »

Административни услуги

Документи – приемане и преместванеДокументи – дипломиДокументи – ВалидиранеДокументи – Служебна бележка ДЗИДокументи – Служебна бележка за допускане до ДЗИДокументи – ДубликатиДокументи – Удостоверение СПКДокументи – Валидиране СПКДокументи – Европейско приложение към дипломаДокументи – Европейско приложение за професионална квалификация

Административни услуги Read More »

Изяви по интереси

Проект “Обучение за ИТ кариера”Конкурс за рисунки с графитиX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ОТ УЧИТЕЛЯ – С ЛЮБОВ”НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „МОЯТЛЮБИМ ГЕРОЙ ОТ ТВОРЧЕСТВОТО НА ЕЛИН ПЕЛИН”46-ти епистоларен конкурс за млади хора – 2017 годинаЛетен отдих на деца и ученици в гр. СозополXVI Международна изложба на рисунки за деца и младежи на тема „Заедно”

Изяви по интереси Read More »

Ковид

Заповед – насоки за обучение в условия на епидемична обстановкаПисмо за изискване на декларацияИзтегляне на декларация за ученици над 14 годиниНасоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищатаЗаповед

Ковид Read More »

Прием 2024/2025 учебна година

Прием след VII клас – проект: Строителство и архитектура (с разширено изучаване на английски език); Строителство и архитектура (с разширено изучаване на немски език); Геодезия (с разширено изучаване на английски език); Водно строителство (с разширено изучаване на английски език); Транспортно строителство (с разширено изучаване на английски език).  

Прием 2024/2025 учебна година Read More »

Прием след седми клас – 2024/2025 учебна година

Национално външно оценяване-тест: Български език и литература – 19 юни 2024Математика – 21 юни 2024 Образуване на бал за кандидатстване: Удвоения брой точки от теста по български език и литература; Удвоения брой точки от теста по математика; Точките от оценката по информационни технологии в седми клас; Точките от оценката по изобразително изкуство в седми клас.

Прием след седми клас – 2024/2025 учебна година Read More »

Прием за 2024/2025 учебна година – дейности и наредби

Дати и организация на НВОГрафик на дейноститеНаредба № 10 за организация на дейностите в училищното образованиеНаредба за изменение и допълнение на Наредба № 10

Прием за 2024/2025 учебна година – дейности и наредби Read More »

Учебници 2022/2023

Списък с учебниците за 8 класСписък с учебниците за 9 класСписък с учебниците за 10 класСписък с учебниците за 11 класСписък с учебниците за 12 клас Безплатни учебници за ученици в затруднено положение НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8, 9, 10 И 11 КЛАС В УЧИЛИЩЕТО НИ Е СЪЗДАДЕН БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД ОТ УЧЕБНИЦИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

Учебници 2022/2023 Read More »

Усъвършенстване на системата за инспектиране

Проект Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието№ BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”Финансираща програма – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013Размер на договорените средства –Продължителност – януари 2012 – април 2014Етап на изпълнение – Външно оценяване м. ноември

Усъвършенстване на системата за инспектиране Read More »