Преподаватели

Български език и литература

Снежана  Тончева Димова

Галина Иванова Иванова

Венелина Атанасова Митева

Галина Василева Петрова

Английски език

Йорданка Косева Алексиева

Таня Колева Хилс

Донка Колева Колева

Златка Колева Димитрова

Стела Стефанова Каменска

Ваня Златанова Пашанкова

Немски език

Даниела Неделчева Попова

Мая Йосифова Велинова

Кремена Рускова  Недялкова

Математика

Стоянка Василева Вълчева

 Кремена Димитрова Петровска

Радостина Петрова Анастасова

Мариана Димова Стоянова

Информатика и Информационни технологии

Иванка Йорданова Павлова – Димитрова

 Таня Бойчова Янева

История и цивилизация

Радостина Иванова Стайкова

Явор Петров Акълдашев

География и икономика

Райна Петрова Джогова

Философия, Етика и право, Свят и личност

Валентина Мънчева Ганева-Кряковска

Биология и здравно образование

Маруся Василева Новачева-Шопова

Физика и астрономия

Таня  Бойчова Янева

Даниела Тодорова Захариева

Химия и опазване на околната среда

Димитрина Тонева Манева

Физическо възпитание и спорт

Радослав Кънчев Петров

 Златина Недева Димова

Иван Костадинов Траков

Предприемачество и икономика

Даниела Тодорова Захариева 

Строителни инженери

инж. Георги Славов Славов

инж. Весела Георгиева Иванова

арх. Милена Николова Танева-Хабова

инж. Христина Георгиева Петрова

инж. Станка Танева Тенчева-Господинова

инж. Димитър Динков Господинов

инж. Златина Стоянова Петрова

инж. Нина Иванова Стоянова

инж. Донка Янкова Петрова 

инж. Весела Петкова Близнакова

инж. Даниела Дончева Иванова – Георгиева

Геодезисти

инж. Димитрина Димова Ташева – Кьосева

инж. Лина Тодорова Дончева

инж. Дарина Тодорова Кръстева

инж. Румяна Йорданова Николова

инж. Силвия Владимирова Вълканова

Учебна и производствена практика

инж. Петьо Колев Вълчев

инж. Моника Валентинова Петрова

Живко Кирилов Желев

инж. Живка Танева Цачева