Прием

Телефони за информация

Актуална информация за прием на ученици: 0879 44 85 50;  042/62 22 77

Scroll to Top