Национално външно оценяване-тест:
Български език и литература – 19 юни 2024
Математика – 21 юни 2024

 

Образуване на бал за кандидатстване:
  • Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
  • Удвоения брой точки от теста по математика;
  • Точките от оценката по информационни технологии в седми клас;
  • Точките от оценката по изобразително изкуство в седми клас.
График на дейностите:
етапи I етап II етап III етап
 Подаване на документи  08-10 юли   15-17 юли   26 и 29 юли 
 Класиране  до 12 юли   до 19 юли    до 30 юли 
 Записване  15-17 юли   22-24 юли   31 юли и 01 август

Съгласно Заповед РД09-2045 на МОН има и IV етап:

  • Подаване на документи 5 и 6 август 2024;
  • Класиране до 7 август;
  • Записване 8-9 август 2024.

 

Вижте още

Scroll to Top