Национално външно оценяване-тест:

Български език и литература – 13 юни 2023
Математика – 16 юни 2023

Образуване на бал за кандидатстване:

  • Удвоения брой точки от теста по български език и литература;
  • Удвоения брой точки от теста по математика;
  • Точките от оценката по информационни технологии в седми клас;
  • Точките от оценката по изобразително изкуство в седми клас.

График на дейностите:

етапи I етап II етап III етап
 Подаване на документи  05-07 юли   13-17 юли   26-27 юли 
 Класиране  до 12 юли   до 19 юли    до 31 юли 
 Записване  13-17 юли   20-24 юли   01-02 август 

Съгласно Заповед РД09-891/24.04.2023 на МОН се допълва и IV етап:

  • Подаване на документи 7-8 август 2023;
  • Класиране до 10 август;
  • Записване 11-14 август 2023.

 

Вижте още