История

История

 • Юли 1943г. – XXV Народно събрание приема указ 30, съгласно който в Стара Загора се открива Държавно средно техническо училище.  
 • Септември 1943г. – Заповед 11297 на Министерството на обществените сгради, пътища и благоустройство е открито Държавно средно техническо училище “Георги Бенковски”, едно от първите от този род училища за Южна България. 
 •  18 ноември1943 г.  –  Първият учебен ден и официалното откриване на училището, което се помещава в сградата на бившето еврейско училище (старата  сграда на библиотека “Захарий Княжески”).
 • 1944г. –  Учителският колектив се попълва с преподаватели, идващи от закритото Техническо училище в град Ксанти.
 • юни 1946г. – завършва  първия випуск строителни техници
 •  01. 12. 1947 г.,   – училището се настанява в сградата на старата мъжка гимназия на улица “Граф Н.Игнатиев”11, където се помещава и днес.
 • 1947-1948 г.  – е открита специалност  “Архитектура”
 • 1952-1953 г  – е открита специалността “Водно строителство”.
 • 1979-80г.  –  е открита  специалността “Железопътно строителство”, която впоследствие прераства в “Транспортно строителство”.
 • 1998г.  – започва модулно обучение по специалност „Геодезия”. Поставя се началото на задочна форма на обучение, в която се приемат младежи и девойки със завършено средно образование. Наред със специалната и общообразователната подготовка се акцентира на обучението по чужди езици и компютърно проектиране.
 • 25.04.2003 г. –  С решение, публикувано в Държавен вестник брой 39  училището е определено като Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия с държавен статут.
 •  2007 г. –  за патрон на училището е избран Лубор Байер.
 • От 18 ноември 1943г.   до днес –  училището е ръководено от 13 директори.  С името на всеки от тях са свързани постижения във всяка една област – общообразователна, професионална, спортна.
Scroll to Top