Uncategorized

„Еразъм+“

ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ В СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ     През 2022 г. Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия “Лубор Байер” получи акредитация

Прочетете повече »

Родителски срещи

График на класни ръководители за консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация Всеки четвъртък За ученици първа смяна: 13.20 – 14.05 За ученици

Прочетете повече »