За училището

За училището

1943 е годината, когато е построен Пентагонът – най – обширният административен комплекс в света. 1943 е годината, когато Антоан Екзюпери пише незабравимия си роман „Малкият принц”. 1943 е годината, когато  с битката при Сталинград се поставя началото на края на нацистка Германия. 1943 е годината, когато в Стара Загора се появява днешната Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер” или по известна като Строителния техникум.

Строителният техникум в Стара Загора е водещо учебно заведение във всяко едно направление – общообразователна и техническа подготовка, спортна и извънкласна дейност. Преодолявайки редица трудности, училището успява да даде отлична подготовка на хиляди строителни техници и геодезисти. Повечето от тях и до днес са в основата на значими архитектурни обекти, сгради, пътища, язовири. Голяма част защитават докторски дисертации, получават международно признание, реализират се в страната и чужбина. Поддържа се отлична материална база, която постоянно се модернизира. Учебните програми ежегодно се усъвършенстват.  Наред със специалната и общообразователната подготовка се акцентира на обучението по чужди езици и компютърно проектиране. Гимназията работи по национални и европейски проекти в областта на образованието и обучението на млади специалисти в сътрудничество с училища и организации от страната и чужбина. Добрата общообразователна и професионална подготовка и придобитата професионална квалификация засилват интереса към институцията и я утвърждават като една от най-авторитетните в града.

От 18 ноември 1943г. до днес училището е ръководено от 13 директори. Всеки от тях съхранява и обогатява традициите, отстоявани в продължение на над 70 години, което издига ПГСАГ „Лубор Байер” на едно от първите места в страната в методическата и учебно-възпитателната работа. Духът на патрона на училището – Лубор Байер, създал градоустройствения план на Стара Загора и сградата на нашето училище,  и до днес е в основата на всички успехи на възпитаниците на ПГСАГ. С гордост те могат да се нарекат негови последователи и наследници. 

Scroll to Top