Специалности в ПГ "Лубор Байер"

Строителство и архитектура

Младите специалисти, придобили трета степен на професионална квалификация по професия „Строителен техник” по специалност „Строителство и архитектура”
Виж още

Геодезия

Младите специалисти, придобиват трета степен на професионална квалификация по професията „Геодезист”
Виж още

Водно строителство

Завършилите професията „Строителен техник”, специалност „Водно строителство”, организират и контролират експлоатацията на хидротехническите съоръжения.
Виж още

Транспортно строителство

Младите специалисти, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник”, специалност „Транспортно строителство”
Виж още