Безплатни учебници за ученици в затруднено положение


НА ВНИМАНИЕТО

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8, 9, 10 И 11 КЛАС

В УЧИЛИЩЕТО НИ Е СЪЗДАДЕН БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД ОТ УЧЕБНИЦИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ /БЕЗ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ/ .

УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО  ЖЕЛАЯТ  ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ФОНДА ДА  ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ В СРОК ДО 20 СЕПТМВРИ 2022г.

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ГИ СЪХРАНЯВАТ И ПОЛЗВАТ ПРАВИЛНО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ДА ГИ ВЪРНАТ В БИБЛИОТЕКАТА НА ПГСАГ ”ЛУБОР БАЙЕР”. ИЗГУБЕНИ И ПОВРЕДЕНИ УЧЕБНИЦИ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ.

ОТ КОМИСИЯТА

Вижте още

Scroll to Top