Обществен съвет

Обществен съвет на ПГСАГ "Лубор Байер" гр. Стара Загора:

Председател :

     Лилия Николаева Михайлова – представител на
родителите на учениците

Членове:

    1. Ивелина Георгиева Кайрякова – представител на
родителите на учениците
    2. Таня Жекова Иванова – представител на родителите
на учениците
    3. Катерина Георгиева Икономова – представител на
родителите на учениците
   4. Анастасия Христова Гидикова – представител на
родителите на учениците
   5. Веселин Христов Христов – представител на
родителите на учениците
   6. инж. Пламен Христов Михалев – представител на
работодателите
   7. Стефка Бояджиева – представител на финансиращия
орган

Общественият съвет е определен със Заповед № РД
10 – 067/17.10.2023 г. на директора на ПГСАГ „Лубор
Байер“ гр. Стара Загора