Обществен съвет

Обществен съвет на ПГСАГ "Лубор Байер" гр. Стара Загора:

Председател :

  Димчо Желязков Донев – представител на родителите

Членове:

1. Любомира Митева Янчева – представител на родителите

2. Златица Любомирова Александрова – представител на родителите

3. Нела Иванова Караманова – представител на родителите

4. Анастасия Христова Гидикова -представител на родителите

5. Райна Борисова Димитрова – представител на финансиращия орган

6. Диана Любомирова Мандаджиева – представител на работодателите