График за контролни и класни работи

График за класни и контролни работи за II- ри срок на учебната 2023/2024г.

График за класни и контролни работи за I- ви срок на учебната 2023/2024г.

 

 

 

Scroll to Top