График на класни ръководители за консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация

Всеки четвъртък

За ученици първа смяна: 13.20 – 14.05

За ученици втора смяна: 12.45-13.30

20.09.2023г.

07.12.2023г.

11.04.2024г.

 

20.09.2023г.

23.11.2023г.

18.04.2024г.

23.11.2023г.

18.04.2024г.

23.11.2023г.

18.04.2024г.

07.12.2023г.

11.04.2024г.

07.12.2023г.

11.04.2024г.

Вижте още

Scroll to Top