Administrator

Кръжоци

През учебната 2013/2014г. в ПГСАГ “Лубор Байер”  ще се провеждат следните кръжоци: № направление преподавател 1 Изучаване на програмни продукти за изготвяне на курсови проекти по “Транспортно строителство” и проект за конкурса ” Аз мога да строя” инж. Л.Димитрова 2 Кръжок по БЕЛ -12 клас Кр. Манджукова 3 Кръжок по математика 12 клас Петър Алексиев […]

Кръжоци Read More »

Творчесво

На някого ръка подаваш На някого ръка подаваш –той от нея се нуждае ;на крака бавно го изправяшда не е сам и тъжно да ридае. Прегръдка топла ти му даваш –да усети що е любовта.и в този миг странника разбира –не е сам самичък на света. И ненадейно додето се усетишприятел най-добър е станали мили

Творчесво Read More »

Спорт

Турнир по футбол между класовете от ПГСАГ. Краен победител стана 10 Г  клас. Пожелаваме още по-забележителни резултати на представителните спортни отбори на гимназията през следващата учебна година!

Спорт Read More »