Проекти

Действащи проекти в ПГСАГ

„Еразъм+“

ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ В СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ     През 2022 г. Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия “Лубор Байер” получи акредитация

Прочетете повече »

Изграждане на STEM среда

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“ гр. Стара Загора, кандидатства и получи одобрение по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. В

Прочетете повече »

Усъвършенстване на системата за инспектиране

Проект Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието№ BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”Финансираща програма – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013Размер

Прочетете повече »

Кръжоци

През учебната 2013/2014г. в ПГСАГ “Лубор Байер”  ще се провеждат следните кръжоци: № направление преподавател 1 Изучаване на програмни продукти за изготвяне на курсови проекти

Прочетете повече »

Спорт

Турнир по футбол между класовете от ПГСАГ. Краен победител стана 10 Г  клас. Пожелаваме още по-забележителни резултати на представителните спортни отбори на гимназията през следващата учебна година!

Прочетете повече »
Scroll to Top