Със Заповед № РД 09–3196/12.10.2021 г. ПГСАГ „Л. Байер“ е определена за едно от училищата, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на проект „Ученически практики – 2“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
По дейност 1 – Практическото обучение в реална работна среда е с продължителност 240 часа по изготвена програма съвместно с обучаващата
организация-работодател, която се утвърждава от директора. Участие в проекта по Дейност 1 могат да вземат ученици, навършили 16 години. От ПГСАГ „Лубор Байер“ са включени 60 ученици, обучаващи се по специалностите „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“,„Транспортно строителство“ и „Геоде зия“. Учениците провеждат практическото обучение в реална работна среда в следните обучаващи организации работодатели:
– „ИН СИ-БИЛД-ТН“ ЕООД
– „СЕ АЙ ГРУП“ ЕООД
– ПСК „ЕС БИ ЕС“ АД
– Арт Студио ЕООД
– ОПУ – Стара Загора
– „Контрафорс“ ЕООД Стара Загора
– „В и К“ ЕООД Стара Загора
– „Форум 49“ ЕООД
– „АЙ КЮ“ ЕООД
– „Кота-17“ ЕООД Стара Загора
По Дейност 2 в ПГСАГ „Л. Байер е съ здадена и функционира Учебно-тренировъчна фирма. Участие вземат 10 ученици с амбицията даформират бизнес умения и стратегии за успех на бъдещи лидери. За провеждане на учебните часове в УТФ е привлечен лектор – представител на бизнеса.

 

И през 2022/2023 учебна година продължава успешното  участие на ПГСАГ „Лубор Байер“ в изпълнението на проекта „Ученически практики-2“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

През тази учебна година обсегът на участие в проекта по Дейност 1 се разшири.  Участие вземат повече ученици – 70 на брой, навършили 16 години, обучаващи се по специалностите „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно строителство“ и „Геодезия“. Учениците провеждат практическото обучение в реална работна среда в повече обучаващи фирми – работодатели:

 

–        „ИН СИ-БИЛД-ТН“ ЕООД

–        „СЕ АЙ ГРУП“ ЕООД

–        ПСК „ЕС БИ ЕС“ АД

–        Арт Студио ЕООД

–        ОПУ – Стара Загора

–        „Контрафорс“ ЕООД Стара Загора

–        „В и К“ ЕООД Стара Загора

–        „Форум 49“ ЕООД

–        „ВИ ДИ ЕС 04“ ЕООД“

–        „Кота-17“ ЕООД Стара Загора

–        „ТЕХНИ 67“ ЕООД

 

Броят на наставниците от страна на фирмите работодатели също е увеличен – 16 наставници. Обучението на учениците е с продължителност 240 часа и се провежда по график и програма, изготвена съвместно с обучаващата организация – работодател и утвърдена от директора на училището.

 

Вижте още

Scroll to Top