И през 2022/2023 учебна година продължава успешното  участие на ПГСАГ „Лубор Байер“ в изпълнението на проекта „Ученически практики-2“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. През тази учебна година обсегът на участие в проекта по Дейност 1 се разшири.  Участие вземат повече ученици – 70 на брой, навършили 16 години, обучаващи се по специалностите „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно строителство“ и „Геодезия“. Учениците провеждат практическото обучение в реална работна среда в повече обучаващи фирми – работодатели:   –        „ИН СИ-БИЛД-ТН“ ЕООД –        „СЕ АЙ ГРУП“ ЕООД –        ПСК „ЕС БИ ЕС“ АД –        Арт Студио ЕООД –        ОПУ – Стара Загора –        „Контрафорс“ ЕООД Стара Загора –        „В и К“ ЕООД Стара Загора –        „Форум 49“ ЕООД –        „ВИ ДИ ЕС 04“ ЕООД“ –        „Кота-17“ ЕООД Стара Загора –        „ТЕХНИ 67“ ЕООД   Броят на наставниците от страна на фирмите работодатели също е увеличен – 16 наставници. Обучението на учениците е с продължителност 240 часа и се провежда по график и програма, изготвена съвместно с обучаващата организация – работодател и утвърдена от директора на училището. Със Заповед № РД 09–3196/12.10.2021 г. ПГСАГ „Л. Байер“ е определена за едно от училищата, които да участват в техническото и финансовото изпълнение на проект „Ученически практики – 2“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. По дейност 1 – Практическото обучение в реална работна среда е с продължителност 240 часа по изготвена програма съвместно с обучаващата организация-работодател, която се утвърждава от директора. Участие в проекта по Дейност 1 могат да вземат ученици, навършили 16 години. От ПГСАГ „Лубор Байер“ са включени 60 ученици, обучаващи се по специалностите „Строителство и архитектура“, „Водно строителство“, „Транспортно строителство“ и „Геодезия“. Учениците провеждат практическото обучение в реална работна среда в следните обучаващи организации-работодатели: – „ИН СИ-БИЛД-ТН“ ЕООД – „СЕ АЙ ГРУП“ ЕООД – ПСК „ЕС БИ ЕС“ АД – Арт Студио ЕООД – ОПУ – Стара Загора – „Контрафорс“ ЕООД Стара Загора – „В и К“ ЕООД Стара Загора – „Форум 49“ ЕООД – „АЙ КЮ“ ЕООД – „Кота-17“ ЕООД Стара Загора По Дейност 2 в ПГСАГ „Л. Байер е създадена и функционира Учебно- тренировъчна фирма. Участие вземат 10 ученици с амбицията да формират бизнес умения и стратегии за успех на бъдещи лидери. За провеждане на учебните часове в УТФ е привлечен лектор – представител на бизнеса.

Вижте още