Заповед на Министъра на образованието за провеждане на ДЗИ и задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2023/2024г.

 

За целите на кандидатстване във висше учебно заведение при полагане на изпит
по учебен предмет, по който е положен успешно държавен зрелостен изпит в
настоящата или предходна учебна година следва да се подаде ЗАЯВЛЕНИЕ за
допускане до изпита, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Образец на заявлението може да изтеглите от тук.

Срок за подаване на заявленията в канцеларията на училището от 24 до 26 април
2024.

Вижте още

Scroll to Top