Транспортно строителство

Професионалната подготовка по специалността позволява на завършилите да организират подготвителните дейности на строителната площадка, спазването на изискванията за безопасни условия на труд и пожарна безопасност, изпълнението на земни работи за пътното и железопътното строителство. Освен това:

Благодарение на отличната професионална подготовка на завършилите трета степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник”, специалност „Транспортно строителство”, пред тях се откриват големи възможности за реализация в общинските администрации, проектантските бюра, в отделите по експлоатация на пътища и пътни съоръжения, като технически ръководители, на длъжности, които съответстват на професията.

Scroll to Top