Геодезия

Геодезията се занимава с изработването на планове и карти, трасиране на проекти, извършване на геодезически дейности и контрол във всички етапи на строителството.

Обучението по професия „Геодезист” в нашето училище се извършва на модулен принцип по програма на Европейския съюз. Учениците работят със съвременна електронна техника.

Дипломираните геодезисти намират реализация в геодезически, пътностроителни и строителни фирми. Основните дейности, с които се занимават са изработване на кадастрални, регулационни и други устройствени планове, проекти за вертикално планиране и тяхното трасиране, създаването на единен кадастър и изграждане на информационна система за регистрация на недвижимите имоти в България. Освен това:

Отличната професионална подготовка на учениците, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Геодезист”, им дава възможност да постъпват на работа в геодезически, картографски и строителни фирми, технически служби към общините, Агенция по кадастъра и др., на длъжности, които съответстват на професията.

Scroll to Top