ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ В СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

    През 2022 г. Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия “Лубор Байер” получи акредитация по Програма „Еразъм+“ в сферата на Професионалното образование и обучение. Акредитацията по програма „Еразъм“ е инструмент за организации в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), училищното образование и образованието за възрастни, които желаят да се отворят за трансграничен обмен и сътрудничество. Предоставянето на акредитация по програмата „Еразъм“ потвърждава, че кандидатът е създал план за изпълнение на висококачествени дейности за мобилност в рамките на по-обхватно усилие за развитие на собствената организация. 

      През учебната 2023/2024 година в ПГСАГ „Лубор Байер“ започна реализирането на Проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000126448 по Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“. Проектът обхваща следните две дейности:

Дейност 1

      Учебно посещение и обмен на добри практики за учители и училищен персонал на 11 преподаватели по професионална подготовка в Сарагоса, Испания през месец октомври

Дейност 2

 Международна мобилност на ученици с цел обучение и практика в реална работна среда в строителни и геодезически фирми за 24 ученици в Сарагоса, Испания през месец април.

Вижте още