admin

Изпити за промяна на годишна оценка

ПГСАГ „ ЛУБОР БАЙЕР „ гр. Стара Загора УКАЗАНИЯ  ЗА   12 КЛАС, ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕТО На 2018/2019 учебна година  I.   Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка:  Възможности за промяна на оценките по учебни предмети след завършена образователна степен, чл.27 ал.1 и ал.2 и чл.29 от Наредба №3 за

Изпити за промяна на годишна оценка Read More »

ДЗИ

Заповед на Министъра на образованието за провеждане на ДЗИ и задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2023/2024г.   За целите на кандидатстване във висше учебно заведение при полагане на изпитпо учебен предмет, по който е положен успешно държавен зрелостен изпит внастоящата или предходна учебна година следва да се подаде ЗАЯВЛЕНИЕ задопускане

ДЗИ Read More »

Продължаващо обучение

Продължаващо обучение – въпроси и отговори РЕД И УСЛОВИЯ   за продължаване на обучението на лица, прекъснали обучението си през минали години в ПГСАГ “Лубор Байер”   Включването на лица,които са прекъснали обучението си в ПГСАГ “Лубор Байер” през минали години,в образователната система,е с цел придобиване на средно образование за достъп до пазара на труда

Продължаващо обучение Read More »

Програма за превенция и предоставяне на равни възможности

  Програма за превенция на ранното напускане на училище   Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция и предоставяне на равни възможности Read More »

Scroll to Top