admin

Държавни зрелостни изпити

Заповед на Министъра на образованието за провеждане на ДЗИ и задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2023/2024г.  Държавни зрелостни изпити 1. Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета за придобиване на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас.Нормативни документи, определящи съдържанието, …

Държавни зрелостни изпити Read More »

Изпити за промяна на годишна оценка

ПГСАГ „ ЛУБОР БАЙЕР „ гр. Стара Загора УКАЗАНИЯ  ЗА   12 КЛАС, ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕТО На 2018/2019 учебна година  I.   Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка:  Възможности за промяна на оценките по учебни предмети след завършена образователна степен, чл.27 ал.1 и ал.2 и чл.29 от Наредба №3 за …

Изпити за промяна на годишна оценка Read More »

ДЗИ

Заповед на Министъра на образованието за провеждане на ДЗИ и задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2023/2024г.    Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка   Здравни осигуровки за абитуриентите

Продължаващо обучение

Продължаващо обучение – въпроси и отговори РЕД И УСЛОВИЯ   за продължаване на обучението на лица, прекъснали обучението си през минали години в ПГСАГ “Лубор Байер”   Включването на лица,които са прекъснали обучението си в ПГСАГ “Лубор Байер” през минали години,в образователната система,е с цел придобиване на средно образование за достъп до пазара на труда …

Продължаващо обучение Read More »