admin

Държавни зрелостни изпити

Държавни зрелостни изпити 1. Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета за придобиване на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас.Нормативни документи, определящи съдържанието, реда и начина за полагане: НАРЕДБА № 3 ОТ 17 МАЙ 2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ, НАРЕДБА …

Държавни зрелостни изпити Read More »

Изпити за промяна на годишна оценка

ПГСАГ „ ЛУБОР БАЙЕР „ гр. Стара Загора УКАЗАНИЯ  ЗА   12 КЛАС, ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕТО На 2018/2019 учебна година  I.   Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка:  Възможности за промяна на оценките по учебни предмети след завършена образователна степен, чл.27 ал.1 и ал.2 и чл.29 от Наредба №3 за …

Изпити за промяна на годишна оценка Read More »

ДЗИ

ВАЖНО!  Често задавани въпроси    Инструктаж за зрелостника     Заповед на МОН за ДЗИ     Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка       Здравни осигуровки за абитуриентите  

Продължаващо обучение

Продължаващо обучение – въпроси и отговори РЕД И УСЛОВИЯ   за продължаване на обучението на лица, прекъснали обучението си през минали години в ПГСАГ “Лубор Байер”   Включването на лица,които са прекъснали обучението си в ПГСАГ “Лубор Байер” през минали години,в образователната система,е с цел придобиване на средно образование за достъп до пазара на труда …

Продължаващо обучение Read More »