admin

Държавни зрелостни изпити

Заповед на Министъра на образованието за провеждане на ДЗИ и задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2023/2024г.  Държавни зрелостни изпити 1. Държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета за придобиване на средно образование се полагат от учениците, успешно завършили XII клас.Нормативни документи, определящи съдържанието,

Държавни зрелостни изпити Read More »

Изпити за промяна на годишна оценка

ПГСАГ „ ЛУБОР БАЙЕР „ гр. Стара Загора УКАЗАНИЯ  ЗА   12 КЛАС, ОТНОСНО ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРИКЛЮЧВАНЕТО На 2018/2019 учебна година  I.   Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка:  Възможности за промяна на оценките по учебни предмети след завършена образователна степен, чл.27 ал.1 и ал.2 и чл.29 от Наредба №3 за

Изпити за промяна на годишна оценка Read More »

ДЗИ

Заповед на Министъра на образованието за провеждане на ДЗИ и задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квалификация за учебната 2023/2024г.    Изпити за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка   Здравни осигуровки за абитуриентите

ДЗИ Read More »

Продължаващо обучение

Продължаващо обучение – въпроси и отговори РЕД И УСЛОВИЯ   за продължаване на обучението на лица, прекъснали обучението си през минали години в ПГСАГ “Лубор Байер”   Включването на лица,които са прекъснали обучението си в ПГСАГ “Лубор Байер” през минали години,в образователната система,е с цел придобиване на средно образование за достъп до пазара на труда

Продължаващо обучение Read More »

Училищни учебни планове 22/23г.

Училищни учебни планове за 2023/2024 учебна година Учебен план за 8ас1 Учебен план за 9ас1, 10ас1, 11ас1, 12ас1 Учебен план за 8ас2 Учебен план за 9ас2,10ас2, 11ас2, 12ас2 Учебен план за 8в Учебен план за 9в, 10в, 11в, 12в Учебен план за 8г Учебен план за 9г, 10г, 11г, 12г Учебен план за 8тс Учебен

Училищни учебни планове 22/23г. Read More »

Програма за превенция и предоставяне на равни възможности

  Програма за превенция на ранното напускане на училище   Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Програма за превенция и предоставяне на равни възможности Read More »