Профил на купувача

Доставка на строителни материали, инструменти и помощни средства, приложими в обучението по проект “Образователен парк – Енергоефективно строителство”

НАИМЕНОВАНИЕ: Доставка на строителни материали, инструменти и помощни средства, приложими в обучението по проект ” Образователен парк – Енергоефективно строителство”
РЕГИСТРАЦИОНЕН N: 616743 – Обявление; 616747 – Решение
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 16.00 часа на 08.09.2014 г.
ДАТА И ЧАС ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 14.00 часа на 09.09.2014 г.
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:
Scroll to Top