admin

График за консултации на учители

Преподавател 1. Йорданка Алексиева2. Весела Георгиева3. Галина Петрова4. Снежана Димова5. Галина Иванова6. Венелина Митева7. Стела Каменска8. Таня Хилс9. Ваня Пашанкова10. Донка Колева11. Златка Димитрова12. Кремена Недялкова13. Мая Велинова14. Даниела Попова15. Стоянка Вълчева16. Радостина Анастасова17. Кремена Петровска18. Мариана Стоянова19. Таня Янева20. Иванка Павлова21. Радостина Стайкова22. Явор Акълдашев23. Райна Джогова24. Валентина Ганева25. Маруся Шопова26. Даниела Захариева27. Димитринка …

График за консултации на учители Read More »

Дневна форма на обучение

ДВУСМЕНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА I СМЯНА ОТ 7:30 ЧАСА II СМЯНА ОТ 13:30 ЧАСА   КЛАС  I  СМЯНА ОТ 7:30 ч.  II СМЯНА ОТ 13:30 ч. 8 АС1, 8 АС2, 11, 12 КЛАС СЕПТЕМВРИ, НОЕМВРИ ЯНУАРИ, МАРТ, МАЙ  ОКТОМВРИ, ДЕКЕМВРИ, ФЕВРУАРИ, АПРИЛ, ЮНИ 8Г, 8В, 8ТС9, 10 КЛАС ОКТОМВРИ, ДЕКЕМВРИ ФЕВРУАРИ, АПРИЛ, ЮНИ  ОКТОМВРИ, ДЕКЕМВРИ, ФЕВРУАРИ, АПРИЛ, ЮНИ …

Дневна форма на обучение Read More »

Европейска седмица на професионалните умения

„Епропейската седмица на професионалните умения“ се организира ежегонно и има за цел да представи местни, регионални и национални инициативи, които да популяризират най – добрите постижения на професионалното образование и обучение, да се популяризира и повиши  привлекателността на професионалното образование и обучение сред младите xopa, включително и дуалната система на обучение и да се подкрепи партньорството …

Европейска седмица на професионалните умения Read More »

Изграждане на STEM среда

Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Лубор Байер“ гр. Стара Загора, кандидатства и получи одобрение по национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“. В училището ще бъде изграден STEM център /съвкупност от 3 или повече кабинета, в които учениците ще изучават и прилагат компетентности в областта на природо-математическите науки, изследвания и иновации/. STEM центърът …

Изграждане на STEM среда Read More »