admin

Защита на личните данни

Информация и данни за контакт с администратора: Наименование: Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Лубор Байер” ЕИК/БУЛСТАТ: 000803629 Адрес: гр. Стара Загора, ул. ул. “Граф Игнатиев ” № 11, П.К. 6000 Телефон: 042/622277 Ел. поща: info-2402131@edu.mon.bg Интернет страница: www.pgsag-sz.org Данни за контакт с Длъжностното лице по защита на данните: Асоциация на длъжностните лица по защита […]

Защита на личните данни Read More »

Модернизиране на професионалното образование и обучение

         Със заповед № РД 09-4101/12.12.2023г. на Министъра на образованието и науката, ПГСАГ „Лубор Байер“ е определено за едно от училищата, които да учатват в техническото и финансовото изпълнение на дейности по проект BG05SFPR001-3.001-0001 “Модернизиране на професионалното образование и обучение ”, който се изпълнява в рамките на програма „Образование“ 2021-2027г. Целта на

Модернизиране на професионалното образование и обучение Read More »

Програма „Еразъм+“

Проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000126448 по Програма „Еразъм+“, КД1, сектор „Професионално образование и обучение“ Дейност 1 В изпълнение на Проект № 2023-1-BG01-KA121-VET-000126448 по Програма „Еразъм+“, единадесет преподаватели от ПГСАГ „Лубор Байер“ участваха в международна мобилност, като осъществиха работна визита в град Сарагоса, Испания. От 23 до 29 октомври 2023 г. домакините от „Асоциация Мундус“ запознаха преподавателите по

Програма „Еразъм+“ Read More »

„Еразъм+“

ЕРАЗЪМ АКРЕДИТАЦИЯ В СФЕРАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ     През 2022 г. Професионална гимназия по строителство архитектура и геодезия “Лубор Байер” получи акредитация по Програма „Еразъм+“ в сферата на Професионалното образование и обучение. Акредитацията по програма „Еразъм“ е инструмент за организации в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), училищното образование и образованието

„Еразъм+“ Read More »