„Епропейската седмица на професионалните умения“ се организира ежегонно и има за цел да представи местни, регионални и национални инициативи, които да популяризират най – добрите постижения на професионалното образование и обучение, да се популяризира и повиши  привлекателността на професионалното образование и обучение сред младите xopa, включително и дуалната система на обучение и да се подкрепи партньорството между бизнеса и професионалните гимназии.

Вижте още

Scroll to Top