ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Дневна форма на обучение за учебната 2021/2022г.

ДВУСМЕНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

I СМЯНА ОТ 7:30 ЧАСА

II СМЯНА ОТ 13:30 ЧАСА

 

   

СМЯНА

 

КЛАС

 

I  СМЯНА ОТ 7:30 ч.

 

II СМЯНА ОТ 13:30 ч.

8 АС1, 8 АС2, 

11, 12 КЛАС

СЕПТЕМВРИ, НОЕМВРИ 

ЯНУАРИ, МАРТ, МАЙ 

ОКТОМВРИ, ДЕКЕМВРИ 

               ФЕВРУАРИ, АПРИЛ, ЮНИ

8Г, 8В, 8ТС

9, 10 КЛАС

ОКТОМВРИ, ДЕКЕМВРИ 

ФЕВРУАРИ, АПРИЛ, ЮНИ 

СЕПТЕМВРИ, НОЕМВРИ 

ЯНУАРИ, МАРТ, МАЙ 

 

I-ва   смяна

II- ра смяна

Час

Начало

Край

Час

Начало

Край

1

7.30

8.10

1

13.30

14.10

2

8.20

9.00

2

14.20

15.00

3

9.10

9.50

3

15.10

15.50

4

10.10

10.50

4

16.10

16.50

5

11.00

11.40

5

17.00

17.40

6

11.50

12.30

6

17.50

18.30

7

12.40

13.20

7

18.40

19.20