Професионална гимназия по

строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер"

Училището,  което ни дава възможности за успехи!

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция “Закрила на детето” с участието на експерти от отдел “Киберсигурност” към Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет.

Актуални новини

Панорама на професионалното образование

За дванадесета поредна година имахме удоволствието да представим училището ни в „Панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране, област Стара Загора, 2024 година“. Инициативата е

За нас

Професионалните училища са едно от новите лица на българската образователна система. Всички те – повече или по – малко – стават все по – търсени и атрактивни. Те предлагат не само  професия, но и добра общообразователна подготовка и култура. Дават възможност на младата личност да реализира интересите си в различни области, максимално да изяви интелект и образование. Това е и водеща политика на нашето училище ПГСАГ „Лубор Байер” – гр. Стара Загора.

Контакти с професионална гимназия "Любор Байер" гр. Стара Загора

Телефон

+359 884 668 455

Имейл

info-2402131@edu.mon.bg

Адрес

гр. Стара Загора 6000 ул. "Граф Игнатиев" №11 п.к. 86

Scroll to Top