ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

безплатни учебници

 

НА ВНИМАНИЕТО

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8, 9, 10 И 11 КЛАС

 

В УЧИЛИЩЕТО НИ Е СЪЗДАДЕН БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД ОТ УЧЕБНИЦИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ /БЕЗ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ/ , КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ ОТ УЧЕНИЦИ С ЕДИН РОДИТЕЛ :

ЗА 8 КЛАС – 3 бр. ;

ЗА 9 КЛАС – 3 бр.;

ЗА 10 КЛАС – 3 бр.; 

ЗА 11 КЛАС – 2 бр.  

УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО  ЖЕЛАЯТ  ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ФОНДА ДА  ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИ КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ В СРОК ДО 20 СЕПТМВРИ 2018 Г.

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ГИ СЪХРАНЯВАТ И ПОЛЗВАТ ПРАВИЛНО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ДА ГИ ВЪРНАТ В БИБЛИОТЕКАТА НА ПГСАГ ”ЛУБОР БАЙЕР”. ИЗГУБЕНИ И ПОВРЕДЕНИ УЧЕБНИЦИ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ.

 

ОТ КОМИСИЯТА