ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Проект Леонардо

 

 

 

 

2013-1-BG1-LEO01-08881 Мобилност по секторна програма „Леонардо да Винчи” програма „Учене през целия живот” 
Финансираща програма - Национална агенция на Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз като финансираща институция / Национална агенция/
Размер на договорените средства - 50 155 евро 
Продължителност - 01.06.2013 - 31.11.2014 г. 
Етап на изпълнение - ЕТАП 3 -     1.Организация и планиране       2.Информиране, подготовка и подбор на крайните ползватели          3. Езикова,  професионална и културна подготовка на учениците от ноември 2013 г. до февруари 2014 г.   4.Провеждане на мобилност на 20 ученика от 10 клас и 2 придружители в гр.  Котбус Германия 29.03.2014г. до 20.04.2014г.  
Партньор - Институт за професионална квалификация Берлин/Бранденбург
към камарата на строителите в Германия

Още по темата …………

 

 

ДОГОВОР ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА СТАЖ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК:

 

 

Критерии за подбор на учениците, които ще участват в учебната практика секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Мобилност” град. Котбус, Германия

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ

 

МАКСИМАЛНА ОЦЕНКА

 

КОЕФИЦЕНТ ЗА ТЕЖЕСТ

 

МАКСИМАЛЕН БАЛ

/ точки /

1

Мотивационно писмо

 

1

1

1

2

Среден успех от предходна учебна година

 

6

1

6

3

Среден успех по специални предмети от предходна учебна година

 

6

1

6

4

Оценка от тест по професионална подготовка

 

6

1,5

9

5

Оценка от тест по езикова подготовка - немски език

 

6

1,5

9

 

ОБЩ БАЛ

 

31