user_3

STEM център

Център за природни науки, изследвания и иновации по Национална програма “Изграждане на училищна STEM среда” към МОН.