ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Дневна форма на обучение за учебната 2016/2017г.

ДВУСМЕНЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

I СМЯНА ОТ 7:30 ЧАСА

II СМЯНА ОТ 13:30 ЧАСА

 

СМЯНА

 

КЛАС

 

I  СМЯНА ОТ 7:30 ч.

 

II СМЯНА ОТ 13:30 ч.

8 АС1, 8 АС2, 8Г

11, 12 КЛАС

СЕПТЕМВРИ, НОЕМВРИ 

ЯНУАРИ, МАРТ, МАЙ 

ОКТОМВРИ, ДЕКЕМВРИ 

               ФЕВРУАРИ, АПРИЛ, ЮНИ

8 В, 8 ТС1, 8ТС2

9, 10 КЛАС

ОКТОМВРИ, ДЕКЕМВРИ 

ФЕВРУАРИ, АПРИЛ, ЮНИ 

СЕПТЕМВРИ, НОЕМВРИ 

ЯНУАРИ, МАРТ, МАЙ