ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Преподаватели

Снежана  Тончева Димова

Станка Панева Дойчинова

Галина Иванова Иванова

Венелина Атанасова Митева

Галина Василева Петрова

Български език и литература

 

Йорданка Косева Алексиева

Людмила Тотева Чукова

Донка Колева Колева

Златка Колева Димитрова

Стела Стефанова Каменска

Ваня Златанова Пашанкова

Английски език

 

 

Даниела Неделчева Попова

Мая Йосифова Велинова

Кремена Рускова  Стоева

Немски език

 

 

Стоянка Василева Вълчева

 Кремена Димитрова Петровска

Радостина Петрова Анастасова

Мариана Димова Стоянова

Математика

 

 

Иванка Йорданова Павлова - Димитрова

инж. Таня  Бойчова Янева

 Нейко Иванов Иванов

Информатика и Информационни

технологии

 

 

Радостина Иванова Стайкова

Явор Петров Акълдашев

История и цивилизация

 

 

Мария Георгиева Петрова

География и икономика


 

Валентина Мънчева Ганева-Кряковска

Психология и логика, Етика и право

 

 

Павлинка Георгиева Маджарова

Биология и здравно образование

 

 

Даниела Тодорова Захариева

Физика и астрономия

 

 

Маруся Василева Новачева-Шопова

Химия и опазване на околната среда

Радослав Кънчев Петров

 Златина Недева Димова

Милко Димов Цонев

Физическо възпитание и спорт

 

 

инж. Георги Славов Славов

инж. Весела Георгиева Иванова

арх. Милена Николова Танева-Хабова

инж. Христина Георгиева Петрова

инж. Станка Танева Тенчева-Господинова

инж. Стоян Петров Колев

инж. Жанета Стефанова Славова

инж. Димитър Динков Господинов

инж. Златина Стоянова Петрова

инж. Нина Иванова Стоянова

инж. Донка Янкова Петрова 

инж. Весела Петкова Близнакова

 

 

 

Строителни инженери

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Димитрина Димова Ташева - Кьосева

инж. Лина Тодорова Дончева

инж. Дарина Тодорова Кръстева

инж. Румяна Йорданова Николова

           инж. Силвия Владимирова Вълканова

Геодезисти

 

 

 

инж. Петьо Колев Вълчев

инж. Моника Валентинова Петрова

Живко Кирилов Желев

инж. Живка Танева Цачева

Учебна и производствена практика