ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Обучение и практика в Гранада, Испания 2019г.

"Ориентирани към успеха 2018/2019"  Програма Еразъм+ 

Повече за проекта: ТУК

Етап 2: Подбор на участниците по Дейност 2.

График за упражнения и практическа задача по строителство 


Етап 1: Информиране и кандидатстване.

Указания относно условията и начина за кандидатстване на учениците

 I.  Участват 20 ученика:

 Общо 12 ученика от професия „Строителен техник“, специалност:

-        „Строителство и архитектура“ – 11ас1, 11ас2 клас

-        „Водно строителство“ – 11в клас

-        „Транспортно строителство“ – 11тс1  и 11тс2 клас

Общо 8 ученика от професия „Геодезист“, специалност:

-        „Геодезия“ – 10г клас

-        „Геодезия“ – 11г клас

 II.           Критерии за подбор

 

КРИТЕРИИ

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

1.Мотивационно писмо

3

 

2.Среден успех от предходна учебна  година

 

6

3.Оценка от тест по езикова подготовка – английски език /писмен и устен/ ниво А2

 

6

4.Практически изпит по специалността,

- за професия „Строителен техник“ – ас, вс, тс

- за професия „Геодезия“ - г

 

 

9

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

24

Класират се 20 ученика, 2 резерви от професия „Строителен техник“ и 2 резерви от професия „Геодезист“.

III.           Документи за кандидатстване  се получават от канцеларията в срок от 19.10.2018 г. до 26.10.2018 г.

IV.          Кандидатстване - Срок от 29.10.2018 г. до 06.11.2018 г.  в канцеларията, отговорник Кремена Матева - секретар

 

Съобщение

        Уведомяваме всички ученици от 10г, 11ас1, 11ас2, 11г, 11в, 11тс1 и 11тс2 клас, че нашето училище спечели проект по програма  „Еразъм+“ и през 2019 г. ще се проведе практика в гр. Гранада, Испания за:

-        10 ученика от 05.05.2018 г. до 18.05.2018 г.

-        10 ученика от 19.05.2018 г. до 01.06.2018 г.

На 18.10.2018 г. учениците ще получат указания относно условията и начина за кандидатстване.