ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

безплатни учебници

 

НА ВНИМАНИЕТО

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 8, 9, 10 И 11 КЛАС

 

В УЧИЛИЩЕТО НИ Е СЪЗДАДЕН БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД ОТ УЧЕБНИЦИ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ /БЕЗ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ/ , СЪОТВЕТНО:

ЗА 8 КЛАС – 2 бр. + АЕ;

ЗА 9 КЛАС – 3 бр.;

ЗА 10 КЛАС – 3 бр.; 

ЗА 11 КЛАС – 1 бр.  

УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО СА В ЗАТРУДНЕНО СОЦИАЛНО-БИТОВО ПОЛОЖЕНИЕ И ЖЕЛАЯТ  ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ОТ ФОНДА ДА  ПОДАДАТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ – ЗАЯВЛЕНИЕ И УДОСТОВЕРЯВАЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОХОДИ НА СЕМЕЙСТВОТО В ПЕРИОДА ОТ 01.03.16. ДО 31.08.16 ПРИ БИБЛИОТЕКАРКАТА ИЛИ ПРИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТНИК В СРОК ДО 20 СЕПТМВРИ 2016 Г.

ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ГИ СЪХРАНЯВАТ И ПОЛЗВАТ ПРАВИЛНО И В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА ДА ГИ ВЪРНАТ В БИБЛИОТЕКАТА НА ПГСАГ ”ЛУБОР БАЙЕР”. ИЗГУБЕНИ И ПОВРЕДЕНИ УЧЕБНИЦИ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ.

УЧЕБНИЦИТЕ ЩЕ СЕ РАЗДАВАТ НА 26 СЕПТЕМВРИ В БИБЛИОТЕКАТА НА УЧИЛИЩЕТО.

ОТ КОМИСИЯТА