ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Нова учебна година

 Важно за отсъствията на ученици по уважителни причини!!!

Заповед за определяне реда и начина за отсъствия на ученици по уважителни причини

 Документи за изтегляне:

Приложение №1 за отсъствия по медицински причини

Приложение №2 за отсъствия при участие в извънкласни дейности 

Приложение №3 за отсъствия до 3 дни в една учебна година

Приложение №4 за отсъствия до 7 дни в една учебна година

ЕДИНЕН УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ПРОЯВИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ И МЕХАНИЗМИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНАБезплатни учебници за учениците, които са в затруднено социално - битово положение 

Учебна програма за II-ри  учебен срок 2018/2019г.

Наредба за получаване на стипендии за II-ри срок за учебната 2018/2019г.

 

Заповед за стипендии за втори учебен срок на 2018/2019 година