ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Нова учебна година

 Важно за отсъствията на ученици по уважителни причини!!!

Заповед за определяне реда и начина за отсъствия на ученици по уважителни причини

 Документи за изтегляне:

Приложение №1 за отсъствия по медицински причини

Приложение №2 за отсъствия при участие в извънкласни дейности 

Приложение №3 за отсъствия до 3 дни в една учебна година

Приложение №4 за отсъствия до 7 дни в една учебна година

ЕДИНЕН УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ПРОЯВИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ И МЕХАНИЗМИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Безплатни учебници за учениците, които са в затруднено социално - битово положение 

Учебна програма за I учебен срок 2017/2018г.

Стипендии за учениците от VIII клас за I срок на учебната 2017/2018 година 

Нaредба във връзка с определяне на стипендиите за Iви учебен срок на 2017/2018 учеба година

 

Заповед - размери на месечните стипендии за първи срок на учебната 2017/2018година