ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Профил на
купувача
  Ученически
инициативи
  Работни
места
  Други

  

БДП


 

График  на учебни часове, провеждани в синхронно обучение от разстояние в електронна среда, както следва:

 

Час по ред

I – ва смяна

II – ра смяна

1

7.30 – 8.10

13.30 – 14.10

2

8.20 – 9.00

14.20 – 15.00

3

9.10 – 9.50

15.10 – 15.50

4

10.10 – 10.50

16.10 – 16.50

5

11.00 – 11.40

17.00 – 17.40

6

11.50 – 12.30

17.50 – 18.30

7

12.40 – 13.20

18.40 – 19.20

 

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво ново ?

ОКТ 06 СЪОБЩЕНИЕ

СЕП 24 Получаване на целева помощ Разяснения за условията и начина за получаване на целева помощ

СЕП 15 НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!                       Нека бъде здрава, ползотворна и успешна 2020/2021 учебна година!

Архив с новини