ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>
 

  

Какво ново ?

ОКТ 14 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Информация за сключен договор Протокол на Комисията за отваряне на офертите и...

СЕП 16 ОТКРИВАНЕ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА Откриване на новата учебна година   на 15.09.2014г. от 9:30ч. ...

СЕП 29 ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА   НАИМЕНОВАНИЕ: Доставка на строителни материали, инструменти и помощни...

Архив с новини