Преподавател

1. Йорданка Алексиева
2. Весела Георгиева
3. Галина Петрова
4. Снежана Димова
5. Галина Иванова
6. Венелина Митева
7. Стела Каменска
8. Таня Хилс
9. Ваня Пашанкова
10. Донка Колева
11. Златка Димитрова
12. Кремена Недялкова
13. Мая Велинова
14. Даниела Попова
15. Стоянка Вълчева
16. Радостина Анастасова
17. Кремена Петровска
18. Мариана Стоянова
19. Таня Янева
20. Иванка Павлова
21. Радостина Стайкова
22. Явор Акълдашев
23. Райна Джогова
24. Валентина Ганева
25. Маруся Шопова
26. Даниела Захариева
27. Димитринка Манева
28. Милена Хабова
29. Христина Петрова
30. Станка Тенчева
31. Весела Близнакова
32. Даниела Иванова
33. Димитър Господинов
34. Златина Петрова
35. Нина Стоянова
36. Донка Петрова
37. Димитрина Кьосева
38. Лина Дончева
39. Дарина Кръстева
40. Румяна Николова
41. Силвия Вълканова
42. Моника Петрова
43. Живка Цачева

Ден

петък
вторник
понеделник
вторник
сряда
вторник/сряда I
сряда
вторник
вторник
понеделник/петък
вторник
понеделник
четвъртък
понеделник
вторник/сряда
петър
сряда
понеделник
сряда
понеделник/петък
понеделник
сряда
вторник
понеделник/сряда
петък
петък
петък/сряда
четвъртък
петък
петък
понеделник
сряда
понеделник
сряда
сряда
сряда
четвъртък
сряда
вторник
вторник
четвъртък
вторник
сряда

Сутрин

11.30 – 12.30
10.30-11.30
13.30-14.10
12.30-13.10
12.40-13.20
13.30-14.10
13.20-14.00
12.30-13.30
13.00-13.40
12.40-13.20
12.40-13.20
12.40-13.20
13.20-14.00
11.00-11.40
11.40-12.30
13.20-14.00
12.40-13.20
13.20-14.00
12.30-13.10
13.20-14.00
12.30-13.10
13.30-14.10
12.35-13.15
12.30-13.10
12.50-13.10
12.30-13.10
12.30-13.10
12.30-13.10
12.30-13.10
10.10-10.50
9.10-9.50
12.30-14.20
11.00-11.40
10.30-11.30
12.30-13.30
13.30-14.10
9.10-9.50
11.00-11.40
12.00-12.40
12.30-13.10
12.40-13.20
10.50-11.30
10.10-10.50

Следобед

14.00-15.00
13.30-14.30
12.40-13.20
12.40-13.20
12.40-13.20
12.40-13.20
 13.20-14.00
12.30-13.30
13.00-13.40
12.40-13.20
12.40-13.20
12.40-13.20
12.40-13.20
12.40-13.20
13.30-14.10
12.40-13.20
12.40-13.20
12.40-13.20
12.30-13.10
13.20-14.00
12.30-13.10
13.30-14.10
12.35-13.15
12.30-13.10
13.20-14.00
12.30-13.10
12.45-13.25
12.30-13.10
12.30-13.10
16.10-16.50
15.10-15.50
12.30-14.20
17.00-17.40
13.30-14.30
13.30-14.30
12.30-13.10
15.10-15.50
17.00=17.40
12.00-12.40
12.30-13.10
12.40-13.20
12.40-13.20
16.10-16.50

Вижте още