ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Преподаватели

Снежана  Тончева Димова

Галина Иванова Иванова

Венелина Атанасова Митева

Галина Василева Петрова

Български език и литература

 

Йорданка Косева Алексиева

Таня Колева Хилс

Донка Колева Колева

Златка Колева Димитрова

Стела Стефанова Каменска

Ваня Златанова Пашанкова

Английски език

 

 

Даниела Неделчева Попова

Мая Йосифова Велинова

Кремена Рускова  Недялкова

Немски език

 

 

Стоянка Василева Вълчева

 Кремена Димитрова Петровска

Радостина Петрова Анастасова

Мариана Димова Стоянова

Математика

 

 

Иванка Йорданова Павлова - Димитрова

 Таня Бойчова Янева

Информатика и Информационни

технологии

 

 

Радостина Иванова Стайкова

Явор Петров Акълдашев

История и цивилизация

 

 

Райна Петрова Джогова

География и икономика


 

Валентина Мънчева Ганева-Кряковска

Философия, Етика и право, Свят и личност

 

 

Маруся Василева Новачева-Шопова

Биология и здравно образование

 

 

 Таня  Бойчова Янева

Даниела Тодорова Захариева

Физика и астрономия

 

 
Димитрина Тонева Манева

Химия и опазване на околната среда

Радослав Кънчев Петров

 Златина Недева Димова

Милко Димов Цонев

Физическо възпитание и спорт

Даниела Тодорова Захариева 

Предприемачество и икономика

инж. Георги Славов Славов

инж. Весела Георгиева Иванова

арх. Милена Николова Танева-Хабова

инж. Христина Георгиева Петрова

инж. Станка Танева Тенчева-Господинова

инж. Димитър Динков Господинов

инж. Златина Стоянова Петрова

инж. Нина Иванова Стоянова

инж. Донка Янкова Петрова 

инж. Весела Петкова Близнакова

инж. Даниела Дончева Иванова - Георгиева

 

 

 

Строителни инженери

 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Димитрина Димова Ташева - Кьосева

инж. Лина Тодорова Дончева

инж. Дарина Тодорова Кръстева

инж. Румяна Йорданова Николова

           инж. Силвия Владимирова Вълканова

Геодезисти

 

 

 инж. Петьо Колев Вълчев

инж. Моника Валентинова Петрова

Живко Кирилов Желев

инж. Живка Танева Цачева

Учебна и производствена практика