ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Ръководство

 

 

Директор

 

инж. Георги Славов Славов

тел./факс: 042/600-641

 

 

Зместник-директор

по учебната дейност

 

 

Йорданка Косева Алексиева

тел.: 042/651-083

 

Заместник-директор

по учебно-производствената дейност

 

 

инж. Весела Георгиева Иванова

тел.: 042/651-083

 

Заместник-директор

по административно- стопанската дейност

 

 

Красимира Русева Иванова

тел.: 042/651-083