ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Ръководство

 

 

Директор

 

инж. Георги Славов Славов

тел./факс: 042/600-641

моб. тел.: 0884668455

 

 

Зместник-директор

по учебната дейност

 

 

Йорданка Косева Алексиева

тел.: 042/651-083

моб. тел.: 0895424574

 

Заместник-директор

по учебно-производствената дейност

 

 

инж. Весела Георгиева Иванова

тел.: 042/651-083

моб. тел.: 0889815707

 

Заместник-директор

по административно- стопанската дейност

 

 

Петър Христов Петров

тел.: 042/651-083

моб. тел.: 0878911391