ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Обучения на персонала

 

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ:

Тема: " Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти и мениджърите в образованието"

Място на провеждане: гр. Велик Търново

Период на провеждане: 02-03.07.2022г.

Начален час: 10:30 на 02.07.2022г.

 Краен час: 12:15 на 03.07.2022г.

Обучителна организация: ОРАК-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 

Брой педагогически специалисти: 30