ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Еразъм+ 2019/2020


"По-добри в професията чрез мобилност"

 

==> Към сайта на проекта

Етап 2: Предварителна подготовка.

График за предварителна подготовка по Дейност 1 /ученици/- езикова и културна подготовка

График за предварителна подготовка по Дейност 2 /учители/

Етап 1: Информиране и кандидатстване.

Класиране на участниците по Дейност 1 /ученици/

Съобщение, заявление и критерии за подбор на участниците по Дейност 2 /учители/

Указания и критерии за подбор на участниците по Дейност 1 /ученици/


Графици за практически изпити по Дейност 1 /ученици/:

- Строителство -11АС1

- Строителство - 11 АС2, 11В, 11ТС2

- Геодезия