ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Обучение и практика в Гранада, Испания 2019г.

"Ориентирани към успеха 2018/2019"  Програма Еразъм+ 

Повече за проекта: ТУК

Етап 5: Разпространение на резултатите

Заключителна конференция

Етап 4: Мобилност в Гранада

Андалусия - сбъдната приказка

Нашата Еразъм+ мобилност в Гранада

Професионални визити в Гранада

Център за устойчиво строителство на Андалусия

Окончателно класиране

Окончарелен списък на участниьите по дейност 1

Окончарелен списък на участниьите по дейност 2

Етап 3: Предварителна подготовка.

Дейност 1

График обучение по английски език - учители

Дейност 2

Списък на класираните ученици след етапа на подбор

Етап 2: Подбор на участниците.

Подбор на участниците по Дейност 1.

Съобщение изпит по английски език

Съобщение

Подбор на участниците по Дейност 2.

Съобщение изпит по английски език

График за практичен изпит по строителство

График за упражнения и практическа задача по строителство 

График за упражнения по геодезия


Етап 1: Информиране и кандидатстване.

Критерии за подбор на участниците по Дейност 1 /учители/

Указания относно условията и начина за кандидатстване на учениците

 I.  Участват 20 ученика:

 Общо 12 ученика от професия „Строителен техник“, специалност:

-        „Строителство и архитектура“ – 11ас1, 11ас2 клас

-        „Водно строителство“ – 11в клас

-        „Транспортно строителство“ – 11тс1  и 11тс2 клас

Общо 8 ученика от професия „Геодезист“, специалност:

-        „Геодезия“ – 10г клас

-        „Геодезия“ – 11г клас

 II.           Критерии за подбор

 

КРИТЕРИИ

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

1.Мотивационно писмо

3

 

2.Среден успех от предходна учебна  година

 

6

3.Оценка от тест по езикова подготовка – английски език /писмен и устен/ ниво А2

 

6

4.Практически изпит по специалността,

- за професия „Строителен техник“ – ас, вс, тс

- за професия „Геодезия“ - г

 

 

9

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ

24

Класират се 20 ученика, 2 резерви от професия „Строителен техник“ и 2 резерви от професия „Геодезист“.

III.           Документи за кандидатстване  се получават от канцеларията в срок от 19.10.2018 г. до 26.10.2018 г.

IV.          Кандидатстване - Срок от 29.10.2018 г. до 06.11.2018 г.  в канцеларията, отговорник Кремена Матева - секретар

 

Съобщение

        Уведомяваме всички ученици от 10г, 11ас1, 11ас2, 11г, 11в, 11тс1 и 11тс2 клас, че нашето училище спечели проект по програма  „Еразъм+“ и през 2019 г. ще се проведе практика в гр. Гранада, Испания за:

-        10 ученика от 05.05.2018 г. до 18.05.2018 г.

-        10 ученика от 19.05.2018 г. до 01.06.2018 г.

На 18.10.2018 г. учениците ще получат указания относно условията и начина за кандидатстване.