ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Обучение и практика в Португалия

Програма Еразъм+ "Ориентирани към успеха"

Повече за проекта: ТУК

Дейност 1   Професионално усъвършенстване на персонала

Дейност 2   Практика по геодезия

Всички ученици, класирани за участие в проекта "Ориентирани към успеха" трябва да подготвят Europass CV на английски език в елекронен вариант /файл/ до 23.04.2018г. Можете да изтеглите фопмуляра от:

europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions

Формуляр за Europass CV

Инструкции за попълване