ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Обществен съвет

Обществен съвет на ПГСАГ "Лубор Байер" гр. Стара Загора:

Председател :

  Димчо Желязков Донев - представител на родителите

Членове:

1. Любомира Митева Янчева - представител на родителите

2. Златица Любомирова Александрова - представител на родителите

3. Нела Иванова Караманова - представител на родителите

4. Анастасия Христова Гидикова -представител на родителите

5. Райна Борисова Димитрова - представител на финансиращия орган

6. Диана Любомирова Мандаджиева - представител на работодателите