ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Проект Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието

BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието”
Финансираща програма -  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Размер на договорените средства -
Продължителност - януари 2012 - април 2014  
Етап на изпълнение - Външно оценяване м. ноември
Партньор -

 

 

 

Още по темата …………