ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Проект Валидиране

BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще”
Финансираща програма -  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013
Размер на договорените средства -
Продължителност - 04.01.2012 - октомври 2014 г.
Етап на изпълнение – Обучения на 3 бр. педагогически специалисти
Партньор -

 

 

Още по темата …………