ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Проект Управление за ефективно професионално образование

BG051PO001-3.2.03-0001 „Управление за ефективно професионално образование”
Финансираща програма - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
 
Размер на договорените средства -
Продължителност - 04.01.2012 - октомври 2014 г.
Етап на изпълнение - Обучения на 3 бр. педагогически специалисти
Партньор -

 

 

 

Още по темата …………