ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Проект Образователен парк

BG051PO001-4.3.05-0018 Образователен парк „Енергоефективно строителство”. Схема „Развитие на професионалното образование и обучение в сътрудничество с работодателите”
Финансираща програма –Европейски социален фонд  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" МОН
Размер на договорените средства – 143976 лв.
Продължителност - 24.09.2013 г. -24.09.2014 г.
Етап на изпълнение - Ремонт на две работилници Обучение на 120 ученика за енергоефективно строителство
Партньор - Ксела България ЕООД

 

 

 

 

Още по темата …………