ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

Кръжоци

 

През учебната 2013/2014г. в ПГСАГ "Лубор Байер"  ще се провеждат

следните кръжоци:

 

направление

преподавател

1

Изучаване на програмни продукти за изготвяне на курсови проекти по "Транспортно строителство" и проект за конкурса " Аз мога да строя"

инж. Л.Димитрова

2

Кръжок по БЕЛ -12 клас

Кр. Манджукова

3

Кръжок по математика 12 клас

Петър Алексиев

4

Кръжок по БЕЛ -10 клас

Станка Дойчинова

5

Декоративни покрития "Spirit effect"

Танка Иванова

6

Кръжок по астрономия - 8, 9 клас

Тонка Иванова

7

Облицовки и настилки

Георги Ангелов

8

Сухо строителство

инж. Петьо Вълчев

9

Геодезия и фотограметрия

инж. Росица Цонева