ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗПИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ - ДЗИ

Разглеждане на изпитните материали от ДЗИ:

15.06.2022г от 12.00 до 14.00 часа в кабинет 12 (първи етаж)

16.06.2022г. от 11:00 до 13:00 часа в кабинет 12 (първи етаж)