ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ

От 13.12.2021г. всички класове се обучават присъствено.