ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО
АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

In English >>

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ОТ 06.12 (ПОНЕДЕЛНИК)

Първа смяна от 7.30 часа за: 8в,8г,8тс, 9 и 10 клас

Втора смяна от 13.30 часа за: 8ас1, 8ас2, 11 и 12 клас

Онлайн : 9ас2, 9тс, 12 ас2